+46 (0)70 742 16 54 info@sbr.nu

Välkommen till SBR

Lätta släpvagnsbranschens Riksförbund

Släpvagnsbranschens Riksförbund (SBR)

Med ett ökat behov av att samarbeta kring gemensamma intressen för den lätta släpvagnsbranschen, har Släpvagnsbranschens Riksförbund  (SBR) skapats.

Syftet är att ge en tydlig markering till vår omgivning  att det lätta släpfordonet, med högsta totalvikt på 3,5 ton, bildar  ett eget branschområde och har en verksamhet omkring sig  som kräver sin alldeles egna omsorg kring marknadsfrågor och trafikpolitik.

EU ökar behovet ytterligare. Med Europa som marknadsplats och som en trafikpolitisk arena måste branschen samordnas för att både kunna ge och ta av den komplexa mycket stora ”hemma”-marknaden.

Det är viktigt att hänga med i denna mycket snabba utvecklig. Att kunskaps/informationsmässigt  ha möjlighet att ligga långt fram i utvecklingen och dessutom vara mitt inne i branschens dagliga situation och händelseflöde kan vara just skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas.

Medlemskap i SBR skall garantera större inflytande och kunskap om framtiden och dessutom ge en slagkraftig auktorisation och legitimitet på den gamla egna  och den nya marknaden.

Vi arbetar kring gemensamma intressen för den lätta släpvagnsbranschen med högsta totalvikt på 3,5 ton. Branschområdet har sin egna och mycket speciella inriktning och fokus kring marknadsfrågor och trafikpolitik.

Kort släpvagnshistorik

Släpvagnar började tillverkas industriellt runt mitten av femtiotalet, från början högbyggda, hjulen under flaket, med trälämmar, bladfjädring och utan bromsar.

Sedan kom lågbyggda med flakdelen nedsänkt mellan hjulen vagnarna blev sålunda lägre och lättare att lasta och lossa, hjulbasen breddades och med tyngdpunkten sänkt förbättrades vägegenskaperna. Bladfjädringen som gav släpvagnen en tendens att gå rakt fram i kurvorna byttes till torsionfjädring.

Vagnarna försågs också med broms, först elbroms sedan s.k. påskjutbroms. Trälämmarna byttes mot lackerad stål men varmgalvaniseringen tog snart över. Med detta hade också rostproblemet undanröjts.Därmed är vi framme vid dagens säkra och slitstarka släpvagnar, med lång livslängd.